Bedriftsbesøk i 2020

11.februar besøkte vi den nyetablerte Kulturfabrikken i Kristiansund. Her er det to ildsjeler fra byen som har gått i spissen for å få i gang dette prosjektet som virket ganske umulig i starten. Bygningen hadde huset et fórkjøkken i mange år og det luktet ikke bra der.

Ildsjelene har skaffet midler til prosjektet både innenfor og utenfor byens grenser. Et imponerende stykke arbeid er gjort og bygningen fremstår i dag som helt fantastisk. Den består av to saler, som begge har en fantastisk akustikk, stor scene, flotte musikkanlegg, flere musikk- og øvingsrom, møterom, kafe/bar mm. De driver også utleie av lokalene til forskjellige arrangementer og har kapasitet til å dekke til ca 300 gjester. Det kjøres arrangementer med populære artister flere kvelder i uka og kjører også opplæring av skoleklasser på dagtid. Bra jobba!

En av salene sett fra galleriet.
Oppe på galleriet er det små kafèbord hvor de kan sitte og hygge seg mens de hører på musikk/konserter.
Soroptimistene blir presentert for arbeidet med etableringen av prosjekt Kulturfabrikken av Hege Holten
Ildsjel og nå daglig leder av Kulturfabrikken - Hege Holten
Kulturfabrikken slik den fremstår i sin prakt