Fra distriktsmøtet i Molde 14.september

I 2018 var det kristiansundsklubben som arrangerte distriktsmøte på Tollboden i Kristiansund. Arrangementet går på omgang mellom byene, så i 2020 er det Ålesund som arrangerer.

DISTRIKTSMØTE

arrangert av Molde Soroptimistklubb

14.sept. 2019

10 representanter fra Kristiansund, 12 fra Molde og 2 fra Ålesund (flere fra Ålesund var denne helgen opptatt med overføringmøte med Unionen).

 

PROGRAM

* Vi ble vel tatt imot og ønsket velkommen av president i Molde Soroptimistklubb. Kaffe og frukt som velkomst. 

*Kulturelt innslag med flott jassmusikk fra to rutinerte jassmusikere fra Molde.

 * Distriktskontakten Ingrid Strømsholm hadde ordet.

Refererte til de utfordringer distriktet står overfor, likt de fleste andre distrikt og klubber som strever med å rekruttert nye og yngre medlemmer. 

Ingrid trakk frem flere positive faktorer med å være en Soroptimist, eks. nettverk, selvutvikling, en global stemme for andre kvinner i verden, delta både nasjonalt og internasjonalt. Tillitsverv bidrar til å øve seg på oppgaver som ledelse, samarbeid, bli kjent med andre kvinner og andre yrkesgrupper og samfunn generelt.

Jobbe mot å få til en klubb til i distriktet vårt.

* Lunch med dessert og kaffe

 

* Foredrag av miljøverndirektør Linda Aaram som representerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Tema; "Klima og endringer" hva skjer globalt, nasjonalt og regionalt?

 

* Erfaringsutveksling mellom klubbene. Et kjekt innslag hvor vi også blir mer kjent med hverandre. Utvekslet ideer og tiltak som har vært i klubbene det siste året. Hva har vært positive og interessante prosjekter og program?

Tema videreføres ute til den enkelte klubb.

For Ålesundklubben rapporterte Anne Lise Siem. Presidenten kunne ikke møte fordi det denne helga var overleverings- møte for Ålesundklubben sin overtakelse av Unionsstyret, en stor oppgave for klubben de neste to årene.  Ellers har mentorprogrammet vist seg å være svært positivt også for rekruttering. Kjolesalg  8. mars ble et vellykka tiltak. - Rita Strøm Larsen fra Kristiansundklubben fortalte at det var lett å rekruttere via medlemmenes nettverk. Klubben har bl.a. hatt besøk av Fortellerteateret 8. mars, deltatt på Operafestuka og laga rutinehåndbok. Tur til Moldova ble en flott opplevelse for de fra klubben som deltok. - Fra Moldeklubben rapporterte Ågot Alnes Ohrvik om et aktivt år der feiring av 40årsjubileet har stått i fokus med jubileumsutstilling, jubileumshefte og besøk av vennskapsklubben fra Solihull i England. Av rekrutteringstiltak har klubben etablert egen Facebook-side, hatt stand på innflytterdagen og laga en enkel brosjyre om klubbens aktiviteter.

 

* Distriktsmøtet med alle tre klubber ble enige om å sende inn en henstilling og eller forslag til Unionen og landsmøtet med behov for hjelp til markedsføringstiltak for å få nye og yngre medlemmer i klubbene. Den gamle "verve"brosjyren er trukket tilbake og vi trenger noe nytt. Jobbes videre med for å konkretisere  henstillingen eller forslaget før det sendes til Unionen.

 

Referent; Rita Strøm Larsen 17.09.19

 

 

Ingrid forteller hva hun jobber med som distriktskontakt
Foredrag av miljøverndirektør Linda Aaram ved Fylkesmannens kontor i Møre og Romsdal