Fortellerteatret "Valgt det" i Kristiansund

Fortellerteatret "Valgt det" ble satt opp i auditoriet ved videregående skole (yrkesskolen) i Kristiansund idag 16.mars. Det var en flott forestilling med elever og lærere til stede. Politiet var også representert, samt representant fra krisesenteret. Flere soroptimister var tilstede, samt Tore Dyrnes fra lokalavisa Tidens Krav. Forestillingen om menneskehandel (trafficking), myter og fokus på misforståelser om temaet. Spennende å se dette "live"i Kristiansund, der bl.a. ungdommer på videregående skole var aktuell målgruppe. Se artikkelen nedenfor hva Tore Dyrnes fra Tidens krav skriver.

Fortellerteater om menneskehandel

Av Tore Dyrnes  i lokalavisa Tidens Krav i Kristiansund

En times teaterforestilling om menneskehandel traff en lydhør forsamling ved Kristiansund videregående skole.

Skuespillerne Beathe Frostad (til venstre) og Astrid Elise Sæterøy skapte engasjement hos elevene ved Kristiansund videregående skole med sin forestilling om menneskehandel.

Skuespillerne Beathe Frostad (til venstre) og Astrid Elise Sæterøy skapte engasjement hos elevene ved Kristiansund videregående skole med sin forestilling om menneskehandel.

Stillheten i salen rommet mange tanker, oppsummerte president Rita Strøm Larsen i Kristiansund soroptimistklubb som sto som arrangør for forestillingen.

Grundig til verks

Skuespillerne Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad hadde gått grundig til verks før de laget forestillingen «Valgt det ...». De hadde studert rettsprotokoller, snakket med politiet, hjelpeapparatet og andre med spesielle kunnskaper om menneskehandel og prostitusjon.

Selve forestillingen handlet om samtalene Sæterøy og Frostad hadde da de skulle lage forestillingen. Diskusjonen dem imellom avbrytes av sterke kvinnehistorier om jenter som selv har blitt utsatt for menneskehandel for deretter å bli prostituerte. Sentralt står spørsmålet om dette er noe jentene har valgt selv eller om de kunne valgt annerledes.

Vi fikk høre om 15 år gamle Katarina fra Litauen som ender i Oslo som prostituert, om Happy fra Nigeria som går gradene og blir Madam med tre andre kvinner som hun styrer, men som selv blir tiltalt for menneskehandel i Norge.

– Samme hvor mye de jobber, blir de aldri kvitt gjelda til bakmennene, oppsummerer skuespillerne.

Fritt valg

Da forestillingen var over, ble elevene invitert til å samtale med hverandre rundt hva som er et fritt valg.

– Mye penger og ingen nedsider, kommer det fra en gutt i salen.

– Katarina hadde ikke noe fritt valg. Da hun skjønte hva hun var med på, var det for sent å snu. Det var derfor ikke hennes valg, sier en jente.

– Mange av jentene er ødelagt. De vil så gjerne bli sett og bli elsket. Derfor er de også et lett bytte, sier Beathe Frostad.

En i salen vil vite om også gutter er utsatt for menneskehandel.

– Majoriteten er jenter. For gutter er det mest i forbindelse med tvangsarbeid, sier Frostad.

Ikke på Nordmøre

Rune Norden ved Kristiansund politistasjon jobbet tidligere opp mot prostitusjonsmiljøet i Oslo.

– Alt dere sier, er sant, sa Norden.

Så langt politiet vet, er det ikke denne typen organisert virksomhet på Nordmøre.

– Vi har sporadiske tilfeller der man reiser rundt og markedsfører seg via nettet. Etter at forbudet mot kjøp av sex kom, har vi heller ikke tatt noen for dette, sa Norden.

Han mente den eneste måten å stoppe dette på, var at ingen kjøpte tjenestene.

– Jeg har tatt menn i Oslo som har kjøpt sex. Det er de flaueste folkene jeg har møtt, sa Norden.

Krisesenteret

Anita Borlaug fra Nordmøre krisesenter kunne opplyse at de har hatt flere som har vært utsatt for menneskehandel.

– Dessverre får svært få av dem bli i Norge, sa Borlaug.

Første gangen

Rita Strøm Larsen er mer enn fornøyd med arrangementet.

– Dette er første gang vi i Kristiansund soroptimistklubb gjør noe slikt. Jeg ble overrasket over at elevene var så stille. Det tyder på at de ble fanget av historien. Skuespillerne opplevde også at de fikk god kontakt med elevene, sier Strøm Larsen.

– Alt de sa, var sant, sa politi Rune Norden, som tidligere jobbet i Oslo.

– Alt de sa, var sant, sa politi Rune Norden, som tidligere jobbet i Oslo.

– Stillheten i salen rommet mange tanker, sa Rita Strøm Larsen.

– Stillheten i salen rommet mange tanker, sa Rita Strøm Larsen.

Anita Borlaug fra Nordmøre krisesenter sa at de har hatt flere som har vært utsatt for menneskehandel.

Anita Borlaug fra Nordmøre krisesenter sa at de har hatt flere som har vært utsatt for menneskehandel.

Elever ved Kristiansund videregående skole fikk torsdag se en teaterforestilling om menneskehandel og prostitusjon.

Elever ved Kristiansund videregående skole fikk torsdag se en teaterforestilling om menneskehandel og prostitusjon.

"Valgt det ..." – forestilling og samtale om menneskehandel. Den er støttet av Justis- og beredskapsdepartementet og Soroptimist International Norgesunionen.

Menneskehandel er vår tids slaveri. Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest. Menneskehandel er - ifølge FN - den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen. Menneskehandel er avhengig av et ”marked”; av tilbud og etterspørsel.

”Det er bedre barna mine og jeg dør i bølgene enn å fortsette å leve under forholdene i mitt hjemland. Sjansen er 50/50”, kvinne, NRK Nyheter. De samme krefter, lengsler og håp gjør menneskehandel mulig. Noen er lurt eller truet til prostitusjon i Norge. Noen har valgt det selv.

Skuespillerne har jobbet ut fra spørsmålet: "Hva er et fritt valg?" De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandelgruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparatet, advokater, journalister og ofre for menneskehandel, og satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» - med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss, henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen ”vet” hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; "gjeld" til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.  

Målgruppe for forestillingen er særlig ungdom og unge voksne.

Valgt det_ bilde for facebookarrangement

Fortellerteateret "Valgt det ..." er av og med Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy:

Beathe Frostad er blant de profesjonelle fortellerteaterskuespillerne i Norge med lengst erfaring i å fortelle for voksne, ungdom og barn. Hun har gjestet festivaler i inn- og utland, og har turnert fra Aust-Agder i sør til Finnmark i nord med flere forestillinger, blant annet for Den Kulturelle Skolesekken. Beathe var også aktuell i forestillingen ”Hva skriver de hjem om? – en forestilling om menneskehandel” som først og fremst tok for seg tekstilindustrien og det moderne forbrukersamfunnets rolle i dette.

Astrid Elise Sæterøy er frilansskuespiller. Hun har vært med på festivaler i inn og utland, og har turnert med friteatergruppene De onde halvsøstrene, Grimsborken, Teater Joker og Gorgon Produksjoner. Astrid Elise har også vært med på flere produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken, blant andre "Skreddersydd Prøysen", "Djeveltanna"  og figurteaterforestillingen "Sterk gutt", soloforestillingen "En grimm halvtime" og maskeforestillingen "Den sorte høna".

Skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy i aksjon
Rune Norden fra politiet snakket om problemene rundt trafficing
Rita ønsket velkommen på vegne av soroptimistene i Kristiansund