Besøk i Moldova

Tre damer fra Kristiansund i Moldova

Soroptimister fra flere klubber i Norge besøker i disse dager Soroptimistene i Moldova. Norgesunionen har egen Moldovakomite, sammen med CRIC ( children rights information center) følger de opp ungdommer med utdanning her i Moldova. Kristiansundsklubben er representert med tre medlemmer, Rita, Vigdis og Eva. Med godt samarbeid og sponsing med penger rustes barnehage opp, rensing av flere brønner, holdningsskapende arbeid rettet mot kvinner/ trafficking m.m