Appell

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse. La oss være villige til å hjelpe og tjene. La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.