Kristiansund Soroptimistklubb

Klubben ble stiftet 20.11.1982 av fed.revisor Rie Aas-Andersen, Danmark. Kristiansundsklubben har pr. 15.10.2019 - 27 medlemmer.

Kristiansund Soroptimistklubb ble stiftet i 1982 og feiret 30 årsjubileum i 2012.

Vi har medlemsmøte en gang i måneden, bortsett fra juli og august, som er feriemåneder. Vi henter inn eksterne foredragsholdere for foredrag om aktuelle og relevante temaer, yrkesforedrag av medlemmer og/eller "5-minutt", som går på omgang blant medlemmene, gjerne et selvvalgt tema.  Vi har diskusjon om prosjektarbeid mm. Flere ganger i løpet av året besøker vi større og mindre bedrifter i vårt nærområde.

Kristiansund Soroptimistklubb støtter både internasjonale og lokale prosjekter.

Av lokale prosjekter kan nevnes:

- bokutbringertjeneste for biblioteket en torsdag hver måned

Julemesse og loddsalg der inntekter bl.a. har gått til:
- lekeapparater for barn på det lokale krisesentret
- motiview sykkel for demente  på Roligheten sykehjem (der de både får trim, gjenkjennende bilder på skjerm og musikk/sang)
- sansehage for eldre ved Frei sykehjem
- tilskudd til "Gode verdier" (de jobber for å gi økonomisk, dårlige stilte barn/ungdom noe ekstra, et tilbud som de selv ikke ville hatt råd til).
- kjolesalg der inntekten går til Bunadsgeriljaen
- julemarked der inntektene av salget går til ulike prosjekter både internationalt og lokalt.

I tillegg støtte med et engangsbeløp til diverse formål

 

 Av sentrale prosjekter som vi støtter/har støttet:

- fadderbarn i Thailand
- støtte til div. vannprosjekter
- støtte til utdanning av ungdom i Moldova

Møtedag er 2. tirsdag i måneden kl. 18:30 på restaurant Smia i Vågen.

Klubben er åpen for nye medlemmer. Vil du vite mer, ta kontakt med presidenten - epost: kristiansund@soroptimistnorway.no eller andre medlemmer.  Sjekk "Hva skjer" for eventuelle endringer i programmet.

Altanterhavsveien en skjønn vårdag. (Foto: Widerøe)