Fem ofte stilte spørsmål

 

1. Hva betyr navnet Soroptimist?"

Soroptimist kommer av de latinske ordene "soror" = søster og "optima"= best. Kan noe fritt oversettes til "best for kvinner"

2. Hvem er medlem av klubben?

Kvinner i alle aldre med ulik utdannelse og yrkesbakgrunn

3. Hvordan blir jeg medlem?

Send epost tilkristiansund@soroptimistnorway.no

4. Hva forventes av meg som medlem?

At du møter opp på klubbmøtene andre tirsdag i hver måned, at du kan stå for vår appell, at du bidrar med deg selv og viser interesse for andre medlemmer. At du stiller deg bak våre prosjekter og bidrar så godt du kan.

5. Hva foregår på klubbmøtene?

Opplesing av appell, spennende foredrag med ulike tema, yrkesforedrag av klubbens medlemmer, utveksling av kunnskap og sosialt samvær