Sentrale prosjekter

Av sentrale prosjekter støtter vi:

- utdanningsfondet

- Moldovaprosjektet