Personvern - nytt direktiv

Her kan du lese om EU's nye personvernforordning

Link til direktivet