Distriktsmøte i Kristiansund 11. september 2021

I år var det kristiansundsklubben sin tur å arrangere distriktsmøte. Dette ble avholdt i Kulturfabrikken 11. september. Følgende program: 1. Velkommen med lystenning 2. Hege Holten ved Kulturfabrikken forteller litt om dagens møtested 3. Foredrag om helseinnovasjon 4. Lunsj 5. Foredrag om Campus Kristiansund. 6. Kaffepause 7. Presidentene har ordet 8. Distrikskontakten har ordet 9. Erfaringsutveksling mellom klubbene. Gruppearbeid.

Ingri åpnet møtet og de tre klubbene, samt Norgesunionen foretok deretter lystenning. 

Deretter fortalte Hege Holten om Kulturfabrikken og hvordan den ble til. Arrangementskomitéen holdt tråden gjennom møtet.

Etter lunsj på Kranaskjæret, som bestod av fish and chips (fishan), var det presidentene som fikk ordet og oppdaterte oss på status i klubbene. 

Ingrid fortalte om sitt virke som distriktskontakt. Hun har hatt dette vervet i to perioder og går av som distriktskontakt 1.oktober Hun sa at dette har vært spennende og  oppfordret andre i klubben å ta på seg sentrale verv.

Roland Mauseth holdt foredrag om Campus Kristiansund. Engasjerende!

Vi hadde en runde med gruppearbeid rundt erfaringer av klubbarbeidet i de tre klubbende.

Kristiansundsklubben hadde åpent møte for potensielle medlemmer og andre interesserte siste halvannen del av møtet. En ny erfaring!

Et godt gjennomført distriktsmøte. Takk til arrangementskomitéen.