Oransjedager i tiden 25.11. - 10.12.2021

Oransjedager markeres over hele verden i 16 dager i tiden 25. november til 10. desember. Kristiansund Soroptimistklubb markerte lørdag 27.november med stand på Alti Storkaia brygge og vil også markere lørdag 4. desember på Alti Futura. Vi informerte om soroptimistenes arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi informerte om Soroptimistenes arbeid, delte ut brosjyrer og solgte lodd. Og selvfølgelig foltalte vi hvorfor vi markerer oransjedager.

 Også i 2021 markerer vi i Kristiansund Soroptimistklubb Oransje dager.

Aksjonen varer i 16 dager fra 25. november til 10. desember. 25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. 10. desember markeres dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt i 1948, og er i tillegg den internasjonale soroptimistdagen.

STOPP VOLD MOT KVINNER!